CyberAdwent Dzień 19: Razer Basilisk Ultimate!

Featured Image

Dziś do wygrania...

Firmy Razer chyba żadnemu graczowi przedstawiać nie trzeba. Najnowsze jej dziecko to produkt bardzo świeży, sami nie mieliśmy jeszcze okazji jej wypróbować :) Gryzoń oferuje sensor o maksymalnej czułości aż 20 000 dpi oraz 14 stref podświetlenia RGB, a także nowatorskie przełączniki, które jeszcze szybciej reagują na dotyk. Dowiedz się więcej.

Dzisiejsze zadanie...

Moc jest dziś silna! Wybierz jedną planetę ze świata Gwiezdnych Wojen, na której chciał(a)byś spędzić ferie zimowe oraz powiedz, dlaczego właśnie tam?

Kliknij w przycisk poniżej, aby przejść do Forum GRY-OnLine.pl i udzielić odpowiedzi. Odpowiedź musi zawrzeć się w jednym komentarzu, nie ma jednak ani dolnych ani górnych limitów znaków. Pamiętaj: odpowiedź na trzy słowa nie wyróżni Cię, a odpowiedź na trzy strony nas uśpi!

Zwycięzca...

Zwycięzcą z dnia 19 grudnia 2019 została Pixel_from_Space. Zaproponowany Endor – rozumiany jako ten lesisty, a nie gazowy – być może nie jest technicznie planetą, ale redakcyjna Rada Jedi zadecydowała, że lepiej być księżycem niż stacją kosmiczną. Sami chętnie dołączylibyśmy do wyprawy, ale co z atakiem droidów na Wookiech? Jest krytycznym, abyśmy wysłali tam grupę uderzeniową, natychmiast.

Gratulujemy wygranej – pakujcie walizki, wprowadzajcie koordynaty i wskakujcie w nadświetlną!

Regulamin konkursu

  1. Konkurs „CyberAdwent 2019 – Dzień 19” organizowany jest przez GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).
  2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 grudnia 2019 roku. Do udziału w konkursie niezbędna jest rejestracja w serwisie GRY-OnLine.pl (darmowy profil można założyć na https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp).
  3. Konkurs polega na odpowiedzeniu na pytanie postawione na stronie „CyberAdwent 2019 – Dzień 19” (Moc jest dziś silna! Wybierz jedną planetę ze świata Gwiezdnych Wojen, na której chciał(a)byś spędzić ferie zimowe oraz powiedz, dlaczego właśnie tam?). Aby wziąć udział w konkursie należy utworzyć komentarz w wątku na Forum GRY-OnLine.pl opisanym jako „CyberAdwent 2019 – Dzień 19” i zgłosić swoją odpowiedź w jego treści przed końcem dnia 19 grudnia 2019 roku. Każdy użytkownik może zgłosić tylko jedną odpowiedź.
  4. Nagrodą w konkursie „CyberAdwent 2019 – Dzień 19” jest myszka Razer Basilisk Ultimate. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny bądź nagrodę innego rodzaju.
  5. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na stronie „CyberAdwent 2019 – Dzień 19” w terminie do trzech dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. Zwycięzca konkursu zostanie ponadto powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  6. Tryb przekazania nagrody zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie poprawności danych osobowych podanych w profilu w serwisie GRY-OnLine.pl.
  7. Administratorem danych osobowych jest GRY-OnLine S.A. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności serwisu GRY-OnLine.pl, w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione, można znaleźć na stronie https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12.
  8. W przypadku uzasadnionej potrzeby przekazania danych osobowych zwycięzcy podmiotom trzecim, w celu doręczenia nagrody, zwycięzca zostanie poinformowany i poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne do poprawnego przeprowadzeniu konkursu, w tym doręczenia nagrody. Dane osobowe zwycięzcy nie zostaną przekazane podmiotom trzecim bez jego wyraźnej zgody.
  9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad zawartych w niniejszym regulaminie.